2. Abdulhamid , Abdülhamid-i Sani

Anektodlar

200 okuldan 9bin küsür okula

Abdülhamid devrinde yılda ortalama 400 yeni ilkokul açılmıştır

Namık Kemal 'in Vasiyeti

Bolayır' da , Süleyman Paşa'nın Türbesi yanında , planlarını Tevfik Fikret 'in çizdiği , parasını Sultan Abdülhamid'in ödediği kabrinde son uykusunu uyumaktadır.

Çanakkale Savunması Topları inceleniyor

Padişah ( Abdülhamid ) hava basıncıyla işleyen yeni toplar konusunda kendisine ayrıntılı bilgi sağlamam için kişisel bir ricada bulunmuştur.

Jurnaller ve istibdad konusunda II. Abdulhamid' le ilgili şu olay çok ilgi çekicidir

Bir gün bir jurnal gelir. Maliye memurlarından birisi Çırağan Sarayı' nın önünden geçerken güya demiş ki; "Ahhhr Sultan Murat sen olsaydın işler böyle olmazdı "

Haberler

Büyükada’ya II. Abdülhamid külliyesi

Sultan Abdülhamid'in yaptırdığı tarihî Hamidiye Camii, Büyükada'nın en güzel mimari eserlerinden biri. Ancak, 1895'te inşa edilen cami, yüzyıldır neredeyse kaderine terk edilmiş.

Ulahlar , II Abdülhamit' e vefalarını marşla ödüyorlar

400 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Ulahlar, dinleri farklı olmasına rağmen kendilerine büyük hizmetler getiren II Abdülhamit' e vefalarını milli şairleri Konstantin Balematse'nin yazdığı marşla ödüyorlar

II. Abdülhamid’in petrol haritası

II. Abdülhamid'in petrol ile ilgili çalışmaları daha çok genel olarak biliniyor. Kapsamlı ve detaylı bir şekilde bilinmiyor. Bu haritanın ortaya çıkarılması önemli bir gelişmedir. Abdülhamid dünyadaki değişimi yakından takip ediyordu.

II. Abdülhamid’in akim kalan Dicle vapuru

Dikkat çeken diğer bir tarihî vesika ise Sultan Abdülhamid'in Dicle Nehri'nde kullanılması için tasarlattırdığı vapurun planları. Üç boyutlu plana göre vapur; çelik vidalı, Dicle'nin azgın sularına uyumlu ve dayanıklı şekilde tasarlanmış.