Kronoloji

 

21 Eylül 1842 Sultan II. Abdülhamid Han 'in Dogumu
21 Agustos 1876 Sultan II. Abdülhamid Han 'in tahta çikisi
1876 I. Mesrutiyet'in ilani
1876 Istanbul'da Balkan krizini görüsmek üzere milletler arasi bir konferansin toplanmasi : Tersane Konferansi
1876 Istikrazlarin mürettebat ödemelerinin durdurulmasi
1876 Mecelle-i Ahkam-i Adliyye'nin son kitabinin kabulü
1876 Edebi roman hüviyetinde ilk eser olan, Namik Kemal'in Intibahi'nin nesri; Izmir ve Manastir'da yaitili idadiler açilmasi
23 Aralik 1876 I. Mesrutiyet'in (Kanun-i Esasi) ilani
1877 Rusya'nin tecavüzü ve Osmanli-Rus Savasi'nin baslamasi: Balkanlar'in ve Dogu Anadolu'nun Rus isgaline ugramasi
1877 Mahrec-i Aklam'in Mekteb-i Mülkiye'nin idadi siniflariyla birlestirilmek suretiyle kaldirilmasi; Mekteb-i Tibbiye'nin tekrar Gülhane'ye nakledilmesi; Fenn-i Resim ve Mimari Mektebi'nin kurulmasi
1877-1878 Darü'l-Fünun ve Mekteb-i Sultani'nin bir yil egitime ara vermesi
19 Mart 1877 Ilk Meclis-i Meb'usan'in içtimai (o yilin 28 Haziran'ina kadar çalisir)
25 Eylül 1877 Dersaadet Belediye Kanunu (Meclis-i Mebusan'da müzakere edilerek kabul edilir)
5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu'nun kabulü
13 Aralik 1877 Meclis-i Meb'usan'in süresiz tatili
1878 93 Harbinin sona ermesi ve Ayastefanos ve Berlin Antlasmalari imzalanmasi
1878 Sirbistan, Karadag ve Romanya'nin müstakil birer devlet olmalari
1878 Bulgaristan Prensligi'nin ortaya çikmasi
1878 Ermeni meselesinin ortaya çikmasi
1878 Çiragan Sarayi baskini ve Ali Suavi'nin öldürülmesi
1878 Kibris'in Ingiltere tarafindan ele geçirilmesi
1878 Bosna ve Hersek'in Avusturya-Macaristan'in isgal edilmesi
1878 Makedonya meselesinin ortaya çikmasi
13 Subat 1878 Meclisin kapatilmasi
Ekim 1878 Darü'l-Fünun-i Sultani'nin tekrar egitime baslamasi
1879 II. Abdülhamid Han devrinde basilan kaimelerin ( kagit para ) toplatilip imha edilmesi
1879 Mehakim-i Nizamiye Teskilati Kanunu'nun kabulü
1879 Mekatib-i Sibyaniye Dairesi'nin kurulmasi; Maarif merkez teskilatinin yeniden düzenlenmesi
1879 Usul-i Muhakemat-i Cezaiyye Kanunu'nun kabulü
1880 Vergi reformu
1880 Yafa-Kudüs demiryolu hattinin tamamlanmasi
1880 Ilk köy romani, Ahmed Midhat'in Bahtiyarlik'inin yayinlanmasi ; Darü'l-Fünun-i Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin ilk mezunlarini vermesi
1880 Usul-i Muhakemat-i Hukukiyye Kanunu'nun kabulü
13 Mart 1880 Istanbul'da bir kiz idadisinin açilmasi
17 Mayis 1880 Ziya Pasa'nin ölümü
Ekim 1880 Darü'l-Fünun-i Sultani Hukuk Mektebi'nin ilk mezunlarini vermesi
20 Aralik 1880 Darü'l-Fünun-i Sultani'nin ilk mezunlarini vermesi; Journal de la Societe de Pharmacie de Contantinople'un yayinlanmasi; Cemiyet-I Ilmiye'nin kurulmasi
1881 Mustafa Kemal'in Dogumu
1881 Misir'in Ingilizler tarafindan isgali
1881 Düyun-i Umumiyye idaresinin kurulmasi
1881 Mühendishanede mümtaz sinif adi altinda yeni bir sinif teskil edilmesi; Darü'l-Fünun-i Sultani Turuk u Maabir Mektebi'nin faaliyetlerinin son bulmasi; Orman ve Maadin Mektepleri'nin birlestirilmesi
1882 Tunus'un Fransizlar tarafindan isgali
1882 Muharrem Kararnamesi'nin nesri
2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi'nin kurulmasi ve Osman Hamdi Bey'in müdür olmasi
1883 Osmanli ordusunun Prusya askeri heyeti tarafindan islahina baslanmasi
20 Haziran 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi kurulmasi
1 Kasim 1884 Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Mühendishane-I Berri-I Hümayun'un bir odasinda egitimine baslamasi
1885 Dogu Rumeli'nin Bulgaristan tarafindan ilhaki
18 Eylül 1885 Dogu Rumeli eyaleti valiliginin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayiflamasi
1886 Adana-Mersin demiryolu hattinin tamamlanmasi
1886 Maarif Nezareti'ne bagli olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettisligi'nin kurulmasi
1886 Adana-Mersin demiryolu hattinin tamamlanmasi
1886 Maarif Nezareti'ne bagli olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettisligi'nin kurulmasi
1886-1887 Darü'l-muallimin'in yatili hale getirilmesi
1887 Yedikule Havagazi Fabrikasi'nin kurulmasi
1887 Ahmed Hasim'in dogumu; Sevki Efendi'nin Istanbul'da vefati
5 Subat 1887 Besir Fuad'in intihari
1888 Haydarpasa-Izmir-Ankara demiryolu imtiyazinin Almanlar'a verilmesi
1888 Beyrut'ta Saint Joseph Katolik Tip Mektebi'nin açilmasi; Baytar sinifinin tekrar Harbiye Mektebi bünyesine alinmasi
2 Aralik 1888 Namik Kemal'in ölümü
1889 Ittihad-i Osmani Cemiyeti'nin (Ittihat ve Terakki) kurulmasi
1889 Idadi ögrenimine dayanan dört yillik bir Mülkiye Baytar Mektebi'nin kurulmasi
1890 Bulgar Makedonya ve Anadolu'da Ermeni ihtilal çetelerinin faaliyetlerini arttirmalari
1891 Mülkiye Baytar Mektebi'nin Halkali Ziraat Mektebi'ne yatili olarak nakledilmesi
1891 Yol insaatinda bedenen çalisma mecburiyetinin paraya çevrilmesi
1891 Kadiköy - Kurbagalidere Havagazi Fabrikasi'nin kurulmasi
1891 Hereke Fabrikasi'nin hali kisminin açilmasi
3 Kasim 1891 Darü'l-Muallim'in aliye subesi açilmasi
1892 Haydarpasa-Izmit demiryolu hattinin isletmeye açilmasi
1892 Orman ve Maden Mektebi'nin kapatilmasi; II. Abdülhamid tarafindan Yildiz'da porselen atölyelerinin kurulmasi
1893-1896 Istanbul-Selanik demiryolu hattinin yapimi
1894 Halkali Ziraat ve Baytar Mektebi'nin ilk veteriner mezunlarini vermesi; Immaculée Conseption veya St Marie okulunun kurulmasi; Ilk basilmis musiki lugati (Hoca Kazim Bey'in Musiki Istilahati)
1894 Sasun'da Ermeni olaylari yasanmasi
1894 Selanik-Manastir demiryolu hattinin tamamlanmasi
1895 Istanbul'da Ermeni olaylari, yabanci devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri
1895 Galata Rihtimi insaatinin tamamlanmasi
1895 Gayri müslim okullarina Türkçe muallimi tayininin kararlastirilmasi
1895 Baruthane-i Amire'de dumansiz barut imal edilmesi
14 Subat 1895 Sadrazam Said Pasa'nin bes fakülteden "darü'l-icaze" olusan bir darü'l-fünun kurma teklifi
1896 Tevfik Fikret'in Servet-i Fünun'un edebi sayfalarinin idareciligini yüklenmesiyle Edebiyat-i Cedide devrinin baslamasi
1896 Ermenilerin Osmanli Bankasi'nin Istanbul subesine saldirmalari
1896 Girit isyaninin alevlenmesi
1896 Eskisehir-Konya demiryolu hattinin tamamlanmasi
1897 Yunan kuvvetlerinin Girit'e çikmasi, Yunan çetelerinin Rumeli'deki Osmanli sinirlarina saldirmalari
17 Nisan 1897 Osmanli-Yunan Savasi ve Osmanli zaferi
1898 Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanli kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi' nin vali olarak kabul edilmesi
1899 Bagdat demiryolu imtiyazinin Almanlar'a verilmesi
1899 Arifiye-Adapazari demiryolu hattinin açilmasi
1900 Hicaz demiryolunun insasina girisilmesi
1900 Istanbul Rihtimi insaatinin tamamlanmasi
31 Agustos 1900 Darü'l-Fünun-i Sahane'nin kurulmasi
1901 Servet-i Fünun dergisinin geçici olarak kapatilmasiyla Edebiyat-i Cedide toplulugunun dagilmasi; Lügat-i Tibbiye'nin ikinci baskisinin yapilmasi; Vidinli Tevfik Pasa'nin ölümü
1901 Makedonya'da çete faaliyetlerinin artmasi, büyük devletlerin müdahaleleri
1901-1908 Hicaz demiryolu hattinin yapimi
1902 Yemen isyanlarinin tekrar baslamasi
1902 Hereke Fabrikasi'na çuka ve sayak tezgahlarinin eklenmesi
23 Kasim 1902 Makedonya'da Bulgar Ihtilal Cemiyeti'nin faaliyeti
23 Kasim 1902 Cum'a-i Bala ayaklanmasi
23 Kasim 1902 Makedonya'ya özel islahat plani hazirlanmasi
8 Aralik 1902 Hüseyin Hilmi Pasa'nin genis yetkilerle "umumi müfettis" olarak Makedonya'ya tayini
1903 Idadilerin alti yila çikarilmasi
2-3 Agustos 1903 Ilinden (Aya ilya yortusu günü) isyani
2-3 Agustos 1903 Bulgar-Osmanli Savasi tehlikesinin dogmasi
31 Agustos 1903 Sam Mekteb-i Tibbiyesi'nin kurulmasi
Eylül 1903 Mürzsteg Programi : Makedonya'ya muhtariyet verilmesi
1904 Haydarpasa Rihtimi'nin tamamlanarak isletmeye açilmasi
1905 Hereke Fabrikasi'nda fes imalatina baslanmasi
21 Temmuz 1905 Ermeniler'in II. Abdülhamid'e bombali saldiri tertiplemeleri
1906 Akabe olaylari ve Akabe krizi
1908 Beykoz Deri Fabrikasi'nin Harbiye Nezareti'ne baglanmasi
1908 Osmanli Eczaci Ittihat Cemiyeti'nin kurulmasi; Osmanli Cemiyet-i Ilmiye-i Baytariyesi'nin açilmasi; Osmanli Mühendis ve Mimar Cemiyeti'nin kurulmasi
23 Temmuz 1908 II. Mesrutiyet'in ilani
5 Ekim 1908 Avusturya- Macaristan'in Bosna-Hersek'i ilhak ettigini ilan etmesi.
6 Ekim 1908 Girit Rumlari'nin adayi Yunanistan'a bagladiklarini ilan etmeleri
17 Aralik 1908 II. Mesrutiyet dönemi ilk Meclis-i Meb'usaninin toplanmasi
1909 Adana'da Ermeniler'in ayaklanmalari
1909 Gayri müslimlere "bedel" yerine askerlik hizmeti konulmasi
1909 Fecr-i-Ati edebi toplulugunun kurulusu; Cemiyetler Kanunu'nun çikmasi; Dishekimligi Okulu'nun açilmasi; Orman Mekteb-i Alisi adi altinda yeni bir okul açilmasi; Mekteb-i Tibbiye'nin, Mekteb-i Tibbiye-i Askeriye ile birlestirilerek Haydarpasa'ya nakledilmesi; Muallimhane-i Nüvvab'in Medresetü'l-Kuzat adini almasi; Mülkiye Mühendis Mektebi'nin Nafia Nezareti'ne baglanmasi ve Mühendis Mekteb-i Alisi adini almasi
1909-1910 Osmanli Mühendis ve Mimar Mecmuasi'nin çikmasi
27 Subat 1909 Usul-i Muhasebe-i Umumiyye Kanunu'nun kabul edilmesi
13 Nisan 1909 31 Mart Olayi
19 Nisan 1909 Hareket Ordusu'nun Yesilköy'e varmasi, Istanbul'daki kargasaya son vererek düzeni saglamasi
27 Nisan 1909 II. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Resad'in tahta çikarilmasi
21 Agustos 1909 Darü'l-Fünun-i Sahane'nin Vezneciler'deki Zeynep Hanim konagina tasinmasi
27 Nisan 1909 Sultan II. Abdülhamid Han 'in Selanik' e sürgüne gönderilmesi
29 Nisan 1909 Sultan II. Abdülhamid Han 'in Selanik ' e varisi ve Alatini Köskü' ne yerlestirilmesi
17 Aralik 1909 Meclisin açilmasi
1910 Arnavutlar'in ayaklanmalari
1910 Dahili gümrüklerin tamamen kaldirilmasi
1910 Vilayet merkezlerindeki bir kisim idadilerin "lise"ye dönüstürülmeye baslanmasi; ilk çalgi metodu (Ali Salahi Bey, Kendikendine Ud Ögrenme Usulü, Matbaa-i Amire).
1911 Sultan Resad'in Arnavutlar'i teskin için Rumeli seyahatine çikartilmasi
1911 Italya'nin Trablusgarp ve Bingazi'ye saldirmasi ve isgali
1911 Gayri müslim cemaatlerin birleserek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri; 78 devirli ilk plaklar (Tanburi Cemil, Orfeon Record)
1911-1912 Osmanli Italyan Savasi
1912 Yesilköy Hava Uçus Okulu'nun Açilisi
1912-1913 Balkan devletlerinin Osmanli-Italyan Savasi'ndan istifade etmek istemeleri : Balkan Savasi
18 Ocak 1912 Meclis-i Meb'usan'in feshi
25 Mart 1912 Türk Ocaklarinin kurulmasi
18 Nisan 1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'in toplanmasi
18 Nisan 1912 Italyanlar'in Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Bogazi'na tecavüzleri
5 Agustos 1912 II. Dönem Meclis-i Meb'usan'in feshi
22 Temmuz 1912 Gazi Ahmed Muhtar Pasa hükümeti : Büyük Kabine
Eylül - Ekim 1912 I. Balkan Savasi
15 Ekim 1912 Trablus ve Bingazi'nin Italya'ya terki : Ouchy Antlasmasi, Rodos ve Oniki Ada'nin Italya elinde kalmasi
29 Ekim 1912 Kamil Pasa'nin sadareti
29 Kasim 1912 Arnavutluk'un istiklalini ilan etmesi
1913 Balkan Savaslarinin çikisi ve Selanik'in elden çikmasi
Sultan II. Abdülhamid Han 'in Istanbul ' a getirilisi ve burada Beylerbeyi Sarayi 'na yerlestirilmesi
1913 Liselerin mevcut idadilerin yerini almasi
23 Ocak 1913 Babiali Baskini : Mahmud Sevket Pasa'nin sadareti
13 Mart 1913 Muvakkat Idare-i Umumiyye-i Vilayet Kanunu (kanun meclisten geçmeden yürürlüge girer)
30 Mayis 1913 I. Balkan Savasi'nin sona ermesi
11 Haziran 1913 Sadrazam Mahmud Sevket Pasa'nin öldürülmesi, Said Halim Pasa'nin sadareti
29 Haziran 1913 Balkan devletleri arasinda savas : Osmanli mirasinin paylasilmasinin kanli kavgasi
21 Temmuz 1913 Edirne'nin geri alinmasi
29 Agustos 1913 Osmanli-Bulgar barisi : Istanbul Antlasmasi
14 Kasim 1913 Osmanli-Yunan barisi : Atina Antlasmasi
14 Aralik 1913 Osmanli ordusunun Almanya tarafindan islahi
1914 Ecnebi postalarinin hepsinin kapatilmasi
1914 Dis ticarette gümrük resmi oraninin %15'e çikarilmasi
1914 Islah-i Medaris Nizamnamesi
1914 Dis Hekimleri Mezunin ve Talebe Cemiyeti'nin kurulmasi; Türk Bilgi Dernegi'nin kurulmasi; Medreset'ül-Hattatin'in kurulmasi; Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri'nin kurulmasi; Medresetü'l-Hattatin'in Istanbul'da açilisi; Medresetü'l-Hattatin'in açilisi; Ilk resmi müzik ve tiyatro okulu (Darü'l-Elhan)
8 Subat 1914 Anadolu'da Ermeni talepleri dogrultusunda islahati öngören Osmanli-Rus Antlasmasi ("Muamele")
14 Mayis 1914 III. Dönem Meslis-i Meb'usan
28 Haziran 1914 Avusturya-Macaristan veliahdinin Saraybosna'da öldürülmesi
28 Temmuz 1914 Avusturya Macaristan'in Sirbistan'a savas ilani
1 Agustos 1914 Almanya'nin Rusya'ya savas ilani
2 Agustos 1914 Meclis-i Meb'usan'in süresiz tatili (IV. Ve son dönem meclis 12 Ocak 1920'de toplanacak ve 2 Nisan 1920'de Istanbul'un isgali üzerine dagitilarak mebuslar sürgüne yollanacak)
2 Agustos 1914 Osmanli Devleti ile Almanya arasinda ittifak antlasmasinin imzalanmasi
4 Agustos 1914 Almanya'nin Fransa'ya, Ingiltere'nin Almanya'ya savas ilani : I. Cihan Savasi'nin baslamasi
10 Agustos 1914 Alman savas gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Bogazlardan geçmelerine izin verilmesi
9 Eylül 1914 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonlarin kaldirilmasi
12 Eylül 1914 Inas Darü'l-Fünun'unun kurulmasi
29 Eylül 1914 Islah-i Medaris Nizamnamesi'nin yayinlanmasi
29 Ekim 1914 Karadeniz'e açilan Osmanli filosunun Rus limanlarini topa tutmasi
Kasim - Aralik 1914 Enver Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Sarikamis felaketi
3 Kasim 1914 Rusya'nin Osmanli Devleti'ne savas ilani
5 Kasim 1914 Ingiltere ve Fransa'nin Osmanli Devleti'ne savas ilani
11 Kasim 1914 Osmanli Devleti'nin Itilaf Devletleri'ne savas ilani
14 Kasim 1914 Cihad-i Ekber ilani
14 Kasim 1914 Inas Sanayi-I Nefise Mektebi'nin açilmasi
18 Aralik 1914 Misir'in Ingiltere himayesinde bir "krallik" haline getirilmesi, Osmanli Devleti'nin hukukuna son verilmesi
1915 Evrak-i nakdiyye çikarilmasi
1915 Gümrük resmi oraninin %30'a yükseltilmesi
1915 Mekteb-i Tibbiye'nin Darü'l-Fünun'a baglanarak bugünkü Istanbul Üniversitesi Tip Fakültesi'ne dönüsmesi
Ocak - Subat 1915 Cemal Pasa kumandasindaki Osmanli kuvvetlerinin Misir seferi : Kanal hezimeti
Ocak - 18 Mart 1915 Müttefiklerin Çanakkale Bogazi'ni geçmeye çalismasi : Çanakkale Savaslari
27 Mayis 1915 Dogu Anadolu'da Ruslar'la isbirligi yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere tasinmasi : Tehcir
1916 Hicaz ve Mekke'nin kaybi
1916 Izmit Dokuma Fabrikasi'nin kapanmasi
1916 Tevhid-i Meskukat Kanunu
1916 Dar'ül-Hilafeti'l-Aliyye Medreseleri üstünde Medresetü'l-Mütehassisin adi altinda bir ihtisas medresesi kurulmasi; Ilk Musiki cemiyeti (Darü't-Talim-i Musiki)
1917 Yildirim Ordulari Grubu'nun kurulmasi
1917 Irak ve Suriye cephelerinin çöküsü
1917 Rusya'da Bolsevik ihtilalinin çikmasi ve çarligin sonu
1917 Cemaat mahkemelerinin kaza yetkisinin kaldirilisi
1917 Hukuk-i Aile Kararnamesi'nin kabulü
25 Mart 1917 Ser'iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine baglanmasi
6 Nisan 1917 Amerika Birlesik Devletleri'nin savasa istiraki ve Almanya'ya savas ilani
10 Subat 1918 Sultan II. Abdülhamid Han 'in Beylerbeyi Sarayi' nda hastalanarak vefat etmesi.