Anektodlar

200 okuldan 9bin küsür okula

Abdülhamid devrinde yılda ortalama 400 yeni ilkokul açılmıştır

Namık Kemal 'in Vasiyeti

Bolayır' da , Süleyman Paşa'nın Türbesi yanında , planlarını Tevfik Fikret 'in çizdiği , parasını Sultan Abdülhamid'in ödediği kabrinde son uykusunu uyumaktadır.

Çanakkale Savunması Topları inceleniyor

Padişah ( Abdülhamid ) hava basıncıyla işleyen yeni toplar konusunda kendisine ayrıntılı bilgi sağlamam için kişisel bir ricada bulunmuştur.

Jurnaller ve istibdad konusunda II. Abdulhamid' le ilgili şu olay çok ilgi çekicidir

Bir gün bir jurnal gelir. Maliye memurlarından birisi Çırağan Sarayı' nın önünden geçerken güya demiş ki; "Ahhhr Sultan Murat sen olsaydın işler böyle olmazdı "