200 okuldan 9bin küsür okula

1876 yılında İstanbul'da sadece 6 tane ilkokul varken , 1886 ' ya gelindiğinde 44 yeni ilkokul kurulmuş görünüyor istatistiklerde . 1892 -1893 istatistiklerinde ise 3.057 yeni usulde kurulmuş okul bulunuyordu ; oysa 1877 'de bu rakam taş çatlasın 200'ü geçmiyordu. 1905-1906 öğretim yılında ise bu rakamın 3 kat yükselerek 9.347 ye çıktığını görüyoruz. Bu durumda Abdülhamid devrinde yılda ortalama 400 yeni ilkokul açılmıştır ki , bu gerçekten de o zamana göre bir rekordur.

Kaynak : Kaynak : Mustafa Armağan , Abdülhamid 'in Kurtlarla Dansı , İstanbul , Ufuk kitap 2006 , sf 240