Jurnaller ve istibdad konusunda II. Abdulhamid' le ilgili şu olay çok ilgi çekicidir

Jurnaller ve istibdad konusunda II. Abdulhamid' le ilgili şu olay çok ilgi çekicidir

Bir gün bir jurnal gelir. Maliye memurlarından birisi Çırağan Sarayı' nın önünden geçerken güya demiş ki; "Ahhhr Sultan Murat sen olsaydın işler böyle olmazdı " Bunu duyan Sultan Abdülhamid bu adamın Fîzan'a sürülmesini söylemiştir. Bunun üzerine Sadrazam Sait Paşa Abdülhamid 'e "Efendimiz, bu adamı rüşvetten dolayı affettiniz. Belli ki bu jurnal uydurma bir jurnal yani bu kadar basit bir şeyden sürgün ediyorsunuz . Neden acaba ? " demiştir. O zaman Abdülhamid der ki:

" Bu jurnali ben verdirttim. Bu ceza daha önce affettiğim suçun cezasıdır. Çünkü ona ben o zaman rüşvet cürmü dolayısıyla bir ceza verseydim , çoluk çocuğuna da ceza vermiş olacaktım. Konu komşusu , akraba-i taallukatı , herkes , " Bu adam rüşvet yemiş ve onun için sürülmüş " diyeceklerdi. Çoluk çocuğuna da bir nevi ceza vermemek için onu affettim , bu konuyu kapattım; üzerinden bir sene geçtikten sonra bu jurnali verdirttim. Şimdi onun çocukları: 'Bizim babamız, istibdada tahammül edemedi , isyan etti de sürgüne gitti " diyecekler, çocuğunun iftihar edeceği bir şekle soktum.

Mehmet Tosun, 21. Yüzyılda Sultan II. Abdülhamid ' e Bakış , İstanbul 2003 , sf 138