Çanakkale Savunması Topları inceleniyor

Padişah ( Abdülhamid ) hava basıncıyla işleyen yeni toplar konusunda kendisine ayrıntılı bilgi sağlamam için kişisel bir ricada bulunmuştur. Ayrıca topun makine aksamını gösteren çizimler , fiyatı hakkında bilgi ve Savaş Bakanlığı' nın vermeyi uygun göreceği diğer bütün ayrıntıları istemiştir. Çanakkale Boğazı'nın ( dikkat ederseniz İstanbul Boğazı için herhangi bir girişim yok tedbirler Çanakkale Boğazı' na yönelik . Zira Abdülhamid Tehlikenin Ruslardan değil İngilizlerden geleceği görüşünde idi --Site Editörü--) savunmasını desteklemek için bu toplardan almayı tasarlamaktadır.
( ABD Elçisi Spencer Eddy ' den ABD Dışişleri Bakanı John Hay'e mektuptan )

Kaynak : Mustafa Armağan , Abdülhamid 'in Kurtlarla Dansı , İstanbul , Ufuk kitap 2006