Aram Efendi

Ermeni Aram Efendi , Ermeni ihtilal komiteleri ile yakın ilgisi olup Sultan Abdülhamid 'den Ermeniler'in intikamını almak için Abdülhamid tahttan indiren ekibe sokulmuştur.

( Yılmaz Öztuna , Büyük Türkiye Tarihi , Cilt 7 , Ötüken Yayınları ,sf 233 )