Emanuel Karasu

B'nai B'rith'in Selanik'teki üyelerinden Musevi Lider Emanuel karasu , Jön Türk hareketini ustaca manevralarla Masonluğa bağlayan halka olacaktır.
Emanuel karasu 1. Dünya Savaşı'na sokulan Osmanlı ordusunun iaşe müfettişliğini kapmış ve bu işten hatırı yüklü bir servet kazanmıştı. Ancak savaş suçlularının yargılanacağı belli olunca , o da diğer vatan kurtaran arslanlarımız gibi yurt dışında alacaktı soluğu . 1919 'da İtalya'ya kaçtı ve orada , kazandığı serveti ölünceye kadar harcadı. Sonradan anlaşıldı ki , Karaso , İtalyan vatandaşıymış!
(Mustafa Armağan , Abdülhamid'in Kurtlarla Dansı , sf 146 )

Emanuel Karasu ya da Emanuel Karaso sonradan Emanuel Carasso, Selanik doğumlu musevi asıllı Osmanlı siyaset adamı. Selanik'te avukatlık yaparken İttihat ve Terakki Cemiyetine üye oldu. II. Meşrutiyet'ten sonra Meclis-i Mebusan'a girdi. II. Abdülhamit'in tahtan indirilmesine gelen heyetin sözcüsü, Danone firmasının kurucusu, Bilge Karasu ve İzak Karasu (Isaac Carasso) nun babası. Selanik'te kurulan Risorta isimli Mason locasının ilk başkanı. 1912 ve 1914 yıllarında iki sefer daha mebus seçildi. Mondros Mütarekesi sonrasında İtalya'da Trieste'ye yerleşti ve 1934 tarihinde, aynı yerde öldü.
( wikipedia.org : http://tr.wikipedia.org/wiki/Emanuel_Karasu )

Karaso , İtalya'dan para alan bir casus olup , Libyan 'nın İtalya tarafından yutulmasına meş'um bir rol oynamış , sonradan İtalya'ya kaçmış bir vatan hainidir. ( Yılmaz Öztuna , Büyük Türkiye Tarihi , Cilt 7 , Ötüken Yayınları ,sf 233 )