II. Abdülhamid ve Dış Politika , Vahdettin Engin

II. Abdülhamid ve Dış Politika , Vahdettin Engin

II. Abdülhamid ve Dış Politika
Vahdettin Engin

Yayın Evi : Yeditepe Yayınevi
323 sayfa. 14 x 20

II. Abdülhamid, emperyalist güçlerin Osmanlı Devleti'ni kesin olarak parçalamaya ve Türkleri Avrupa'dan ve giderek Anadolu'dan söküp atmaya karar verdikleri bir dönemde tahta çıkmıştı. Sultan, bu zor dönemde ülkenin parçalanmasının önüne geçmeye çalışarak Osmanlı Devleti'nin siyasi ve İktisadî gücünü kullanıp, her yabancı ülkeyi ayrı ayrı değerlendirip ona göre politika uygulamayı tercih etti. II. Abdülhamid büyük devletlere yönelik politikasını uygularken çoğu zaman onların arasmdaki rekabetten faydalanmayı bir yöntem olarak kullandı. Politikasının temel unsurunu Osmanlı Devleti'nin toprak bütünlüğünün muhafazası oluşturuyordu.
(Arka Kapak'tan)