Sultan Abdülhamid 'i tahttan indirmeye giden ekipte kimler vardı

Karaso , İtalya'dan para alan bir casus olup , Libya 'nın İtalya tarafından yutulmasına meş'um bir rol oynamış , sonradan İtalya'ya kaçmış bir vatan hainidir.
Ermeni Aram Efendi , Ermeni ihtilal komiteleri ile yakın ilgisi olup Sultan Abdülhamid 'den Ermeniler'in intikamını almak için Abdülhamid'i tahttan indiren ekibe sokulmuştur.
Jandarma Paşası olan Es'ad Toptani , birkaç yıl sonra devlete isyan ederek Arnavut istiklali için silah çekmiş ve sayısız Türk 'ün kanına girmiş bir adamdır.
Arif Hikmet Paşa , sonraki yıllarda karanlık siyasi hayatı olan bir denizcidir.

( Yılmaz Öztuna , Büyük Türkiye Tarihi , Cilt 7 , Ötüken Yayınları ,sf 233 )