Hakkında Söylenenler

Avlonyalı Ferid Paşa

Yerinde duran padişah!

Şadiye Osmanoğlu

Allah vatanımızı düşmanlardan muhafaza buyursun! derdi. Biz bu sözlerden kuvvet ve şevk alırdık. Zaman kaybolmasın diye gözümüzü işimizden ve makinemizden ayırmaksızın onu dinlerdik... Vatan! Vatan !
- Babam bunu bizlere ne kadar da çok söylemişti...

Abdurrahman Şeref Efendi

Zeki ve hassas, tez anlayışlı, etrafını iyi gören bir adamdı.

Rıza Tevfik Bölükbaşı

Şimdi Sultan Abdülhamid ' in o beğenmediğimiz maarifi seviyesine yetişmek için hiç olmazsa on sene çalışmamız lazım. "

Rıza NUR

Zihniyetimiz ne yanlıştı. Ne cahildik. İngiliz hürriyet hamisi, zalimleri kahreder

Talat Paşa

" Hoca , bir halt yedik ; ağzımıza , burnumuza bulaştırdık. Felaket oldu "

Enver Paşa

Başımıza ne geldiyse bu adama yaptıklarımızdan geldi ve daha ne gelecekse o yüzden gelecek

İlber Ortaylı

Son evrensel imparator II.Abdülhamid Han ' dır.

Atatürk

Abdülhamid'in idare tarzı azami müsamahadır.