Avlonyalı Ferid Paşa

21 Temmuz 1905 Yıldız da Sultan II. Abdülhamid'e sükast girişimi sonrası..

... Müthiş bir infilak duyulmuş , insanlar , hayvanlar parça parça göğe fırlamış . ortalığı bir duman sarmış , yaverler kaçmış , devlet erkanı camiye sığımış , yerinde duran Padişah...

Avlonyalı Ferid Paşa