Talat Paşa

Bazı yorumlara göre 31 Mart Hadisesi , bazı yorumlara göre de II. Abdülhamid ' i tahtan indirmekle ilgili söylediği bir söz : yanındaki bir hoca ya ;
" Hoca , bir halt yedik ; ağzımıza , burnumuza bulaştırdık. Felaket oldu " ( 1 )

I. Dünya savaşında Yunanların Türkiye ' ye girer. Bunun üzerine meclis başkentin Konya 'ya taşınmasını kararlaştırır. Bunu II. Abdülhamid' e iletmek için Talat Paşa gönderilir. Durumu anlatan Talat Paşa ' ya II. Abdülhamid çok sert çıkar.
Hiç bir yere gitmeyeceğini söyler. Konstantin 'in bile yenilgiye uğrayacağını bile bile İstanbul' u terk etmediğini , kendilerinin ondan da mı alçak ve korkak olduklarını söyler Talat Paşa , II. Abdülhamid 'in yanından ayrılırken şu acı itirafta bulunur:
" Biz kimi indirip , kimi iş başına getirmişiz! " (2 )

1 -Rıza Nur , Hayat ve Hatıratım, Cilt 2 , s 41
2- Mehmet Tosun , 21. Yüzyılda Sultan II. Abdülhamid ' e Bakış , s 178