Eserleri

II. Abdülhamid dönemindeki eğitim yatırımlarını özetlersek

Bu gün Deniz Harp Okulu'nun temeli olan Deniz Mühendislik Okulu , GATA 'nın atası olan Askeri Tıp Okulu, Harp Okullarının temeli olan Mekteb-i Harbiyeler , Askeri Baytar Okulu , Kumral okulu , sonradan adı Siyasal Bilgiler Fakültesi olan MEkteb-i Mülkiye ...

İzmir Saat Kulesi

Raymond Charles Pere Adlı İzmir Alsancak doğumlu bir mimara 1901 yılında yaptırılmıştır.

Hayme Ana Türbesi

Padişah Bursa Valisi Mahmut'u "Türbeyi benim atalarıma yakışan bir şekilde yeniden inşa et.

Sirkeci Garı

Sirkeci Garı II. Abdülhamit devrinde İstanbul'un Avrupa yakasında inşa edilen tren garıdır. TCDD'nin, Haydarpaşa Garı ile birlikte İstanbul'daki iki ana istasyonundan biridir.

Alman Çeşmesi

Sultan I. Ahmed Türbesi'nin karşısında yer alan tarihi çeşme. Alman İmparatoruII. Wilhelm''in sultana ve İstanbul'a hediyesidir. Almanya'da yapılıp 1901'de İstanbul'daki yerine monte edilmiştir.

Haydarpaşa Garı

Haydarpaşa Garı, 1908'de İstanbul - Bağdat Demiryolu hattının başlangıç istasyonu olarak inşa edilen tren garıdır. Gar, TCDD'nin ana istasyonudur. İstanbul'un Anadolu Yakasında Kadıköy'de bulunur.

Hicaz Demiryolu

Demiryolunun inşası 1900 yılında başlamıştır, yapımında çoğunlukla Türkler ve bölge işçileri çalışmış, ama bunun yanında Almanların teknik tavsiyeleri ve destekleri de alınmıştır, bir çok Alman mühendis de yapımda görev almıştır.

Şişli Etfal Hastanesi

"Hamidiye Etfal Hastanesi", 1922'den itibaren "Şişli Çocuk Hastanesi"adını almış ve yönetimi Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına geçmiştir.

Darülaceze Müessesi

Padişah Darülaceze'nin kuruluş masraflarını karşılamak üzere 7.000 altın lira kıymetindeki eşyasını hediye ederek ayrıca 10.000 altın lirada vermiştir.Yine ayrıca piyango tertip edilmiş ve toplanan teberrularla 50.000 altın lire toplanmıştır.Halil Rıfat Paşa da evindeki bazı kıymetli eşyayı satarak kuruluşa iştirak etmiştir.