Hicaz demiryolu (1906)

Çok eskiden beri hayal ettiğim Hicaz yolu nihayet hakikat oluyor. Bu gayemde, benimle işbirliği yapacak İzzet' ten daha iyi bir kimseyi bulamazdım, zira bu işe bütün kuvvetiyle kendini verdi. İzzet, sadık olduğu kadar da kıskanç arkadaşlarının veya diğer yüksek rütbeli memurların kabul etmemelerine rağmen, kıymetlidir. Hicaz demiryolu için lüzumlu paraları, bütün dünyadaki müslümanlardan ve bilhassa Hintlilerden, bu kadar çabuk toplayabilmesine hayran oldum. Bu büyük esere Fransızlardan, Almanlardan da iştirak edenler oldu. Tabiî bunda, kurnaz İzzet 'in büyük yardım yapanlara verilmek üzere bastırdığı, güzel madalyaların da çok dahli olmuştur.
Mekke demiryolu, bizim hâlâ inkişaf edebilecek kabiliyette olduğumuzu ve işimize mani olmak için, her türlü çareye baş vuran İngiltere'yi muvaffakiyetsizliğe uğratabileceğimizi ispat etti.
inşaatı bitmek üzere olan Mekke yolu tamamlandıktan sonra, Süveyş kanalına ihtiyacımız kalmayacak, İstanbul, mukaddes Mekke ve Medine şehirlerine demiryolu ile bağlanmış olacak. Bu suretle de, bu yerlere, icabında askerimizi emniyet içinde göndermemiz kabil olacak,
Kaynak : Sultan Abdülhamid , Siyasi Hatıralarım , sf 88