İngiltere İran körfezinde (1901)

Mezopotamya' daki eyaletlerimizi ziyaret etmek isteyen Hindistan ordusunda vazifeli İngiliz zabitleri, konsolosların delaletiyle eyaletlerimizdeki valilerimizden zorla izin çıkartmışlardır. İnkâr etmelerine rağmen bu seyahatlarına son vermek için bir mazeret bulmak elzem oluyor. Zira Mezopotamya'nın, anahtarı sayılan Şattülarap, İngilizlerin yerleşmelerine müsaade edemeyeceğimiz kadar ehemmiyetlidir.

İngilizler, bilhassa nehrin ağzında bulunan Basra'yı arzu etmektedirler. Oranın ileri gelenlerinden öğrendiğime göre, bu maksat için su gibi altın akıtıyorlarmış. Kuveyt'te ise hilekâr, zengin Yusuf İbrahim onların hesabına çalışıyormuş,
Son senelerde, Arabistan'a seyahat bahanesiyle bir çok İngiliz seyyah gelmiştir. Fakat bunların asıl maksadı Nil vadisi ile İran körfezini birleştirecek bir demiryolu kurmak üzere araştırmalar yapmaktır. Bu suretle Arabistan'ın kaderi çizilmiş oluyor.

Sultan Abdülhamid , Siyasi Hatıralarım , sf 110