Yahudi Meselesi

Yahudiler , Avrupa ' da , Doğu ' da olduğundan daha fazla bir kudrete sahiptirler. Bu sebeple de bir çok Avrupalı devlet , çok artmış olan semit ırkından kurtulabilmek için, Yahudilerin Filistin'e muhaceretini tabii karşılayacaklardır.
Fakat bizim memleketimizde kâfi derecede Yahudi vardır. Eğer Filistin 'de Müslüman Arap unsurunun, faikıyetini muhafaza etmesini istiyorsak, yahudilerin yerleştirilmesi fikrinden vazgeçmeliyiz. Aksi taktirde yerleştirildikleri yerde çok kısa zamanda bütün kudreti elde edeceklerinden, dindaşlarımızın ölüm kararını imzalamış oluruz . Siyonistlerin şefi olan Herzl fikirleriyle beni ikna edemez. "Yahudi çiftçisinin tekrar kuvvetlenerek sabanını kendi eliyle idare ettiği gün yahudi meselesi hallolmuş olacaktır" sözü kendi görüşüne göre olabilir, Herzl dindaşları için toprak istemektedir. Fakat zekâ, her şeyi halletmeğe kâfi değildir .
Siyonistler, Filistin'de yalnız ziraat yapmak değil, orada hükümet temsilcilerini seçmek gibi şeyler de arzu ediyorlar. Bu tasavvurlarının mânasını gayet iyi anlıyorum. Lâkin Siyonistler bu teşebbüslerini kabul edeceğimi zannetmekle saflık ediyorlar. İmparatorluğumuz dahilinde, halkımızın fertleri olarak ve Babıâlinin dirayetli hizmetkarları olarak Yahudilere ne kadar kıymet veriyorsam , Filistin'e dair kurdukları tasavvurlara da o kadar düşmanım.
Sultan Abdülhamid , Siyasi Hatıralarım , sf 53